Trameo

Identitat corporativa

Projecte final

Disseny d'imatge corporativa i interfície d'usuari d'una aplicació android que conté rutes per carretera.